• เงินกู้ อทบ.เคหะสงเคราะห์
    ไม่สามารถ นำไปลดหย่อนภาษี เงินได้ส่วนบุคคลได้
 • การปรับอัตราเงิน อทบ.ฝาก ตามชั้นยศ เริ่มหัก พ.ค.59
  ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรจากเดิม 50 บาท เป็น 100 บาท ต่อเดือน
  ร.ต. - ร.อ. จากเดิม 100 บาท เป็น 200 บาท ต่อเดือน
  พ.ต. - พ.อ. จากเดิม 200 บาท เป็น 300 บาท ต่อเดือน
  พ.อ.(พ) ขึ้นไป จากเดิม 300 บาท เป็น 500 บาท ต่อเดือน
  สามาถโหลดไฟล์เอกสาร ที่นี่
 • ยินดีต้อนรับ
    เข้าสู่เว็บไซต์ กอท.สก.ทบ. รูปแบบใหม่
    พร้อมบำบัดทุกข์ และบำรุงสุข
    แก่กำลังพลกองทัพบก

ข่าวสาร และกิจกรรม

ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของชาว กอท.สก.ทบ.

หน่วยขึ้นตรง กรมสวัสดิการทหารบก